fbpx

Våre tjenester

Før en bedrift ansetter nye medarbeidere tas det noen viktige beslutninger. ASAP hjelper til med gode råd og en god gjennomføring.

BEMANNING

Står du ovenfor endringer?

Bør du ansette flere folk, eller kan utfordringen løses med interne endringer?

Interne endringer i organisasjonen

– kan være det enkleste

Vi vil gjerne være med og utfordre deg og din bedrift slik at vi sammen kan se hele bildet når det gjelder bemanning.

Av og til erfarer vi at interne grep, eksempelvis en omorganisering, eller en endring av måten oppgaver løses på, kan være mer hensiktsmessig enn å gå til en nyansettelse.

Et bredt erfaringsgrunnlag fra slike situasjoner gir oss gode forutsetninger for å vurdere og foreslå nye løsninger.

Midlertidig bemanning

– lav risiko, høy fleksibilitet

Av og til er det mer praktisk å leie inn folk enn å ansette. Innleie kan gi en fleksibel og rask løsning i en tid der du har svingninger i etterspørselen eller når det råder en usikkerhet om en ansettelse er nødvendig. I slike tilfeller stiller vi med kandidaten og ordner alt det praktiske i forbindelse med ansettelsen.

Vi påtar oss også det fulle arbeidsgiveransvaret som innebærer utbetaling av lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjonsordning, sykelønn og andre sosiale utgifter.

Permanent bemanning

– når perspektivet er langsiktighet

Ansettelse av nye medarbeidere er en av de viktigste beslutningene som tas i en bedrift. Vi har kunnskap og erfaring i å velge rett person, og kan kan ta hele eller deler av rekrutteringsoppgaven.

Slike oppgaver starter ofte med en grundig stillingsanalyse for å få et klart bilde av behov, kompetansekrav og personlige egenskaper.

Deretter gjør vi et omfattende søk med påfølgende vurderinger, intervjuer, testing og referansesjekk før eventuell ansettelse skjer. Vi tar oss også av oppfølging av kandidaten gjennom hele prøvetiden.

TESTVERKTØY

Hvordan finner du rett­ person til jobben?

Som autorisert testsenter for Cut-e nettbaserte tester tilbyr vi hjelp for virksomheter som utfører rekrutteringsprosesser selv, og for de som ønsker å benytte verktøyet til videreutvikling av egne medarbeidere. Cut-e består av en mengde ulike nettbaserte tester som er enkle å håndtere, og som kan skreddersys etter ulike krav og formål.

Vi tilbyr også Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) personlighetstester, som er et nyttig verktøy for å forstå enkeltmennesker best mulig. Verktøyet er gjerne brukt ved sammensetning av prosjektgrupper og ledergrupper.

Personlighetstester

Vi hjelper med å kartlegge personlighetstrekk som er av avgjørende betydning for beslutninger i seleksjons- og utviklingsprosesser.

Verdier, motivasjon og interesser

Et ideelt redskap for bruk i karriereveiledning, opplæring og i teamutvikling.

Evne- og ferdighetstesting

Er nyttige når man ønsker å predikere kandidaters fremtidige jobbsuksess. En nyttig verktøy som også gir god støtte i rekrutteringsprosesser.

Denne seksjonen er skjult med css (hide)

Denne seksjonen er skjult med css (hide)

ASAP Personalkontor

Trenger du en
egen personalleder?

Uten friske og motiverte ansatte vil driften stoppe. Nå kan ASAP fungere som ditt personalkontor.

Våre tjenester er tilgjengelig som supportavtale med fast månedlig timeantall eller leie i fast stilling for kortere eller lengre perioder.

Du velger!

ASAP Personalreise

Helhetlig oppfølging

– fra ansettelse til fratredelse

Vi tilbyr en helhetlig oppfølging av ansatte fra ansettelse til fratredelse. Du kan fokusere på forretningen og dens kjernevirksomhet.

Sammen finner vi gode løsninger – som passer ditt behov.

Personalhåndtering

– alle tjenester

 • Ansettelseskontrakter
 • Sikkert system for personalopplysninger (i.h.t. GDPR)
 • Utarbeide personalrutiner i form av arbeidsreglement og personalhåndbok
 • Sykefraværsoppfølging, oppfølgingsrutiner og fraværsrapporter

Fordeler

– med å velge ASAP personalkontor

 • Frigjør tid – dere kan fokusere på driften
 • Mer effektive personalprosesser
 • Oppdatert spisskompetanse innen personalfaget
 • Redusert behov for administrasjon – lavere kostnader
 • Tettere, raskere og lik oppfølging av de ansatte
 • Nøytralitet i tilfeller med nedbemanning og konflikter

Kan dette være noe for deg og din bedrift? Ta kontakt med:

  Denne er skjult med css

  KURS

  Det skjer mye i vår bransje, og vi arrangerer workshop eller kurs innen flere tema.

  Kurs om nye lover og endringer

  Introduksjonskurs for en god start for nye medarbeidere

  Kurs i å bli en attraktiv og ettertraktet arbeidsgiver

  Kontak oss

  Vi er ikke tilstede akkurat nå. Men du kan sende oss en epost og vi vil komme tilbake til deg så fort som mulig.

  Not readable? Change text. captcha txt